วันที่ 13 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญุตาคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน (15 กรกฎาคม) เพื่อเเสดงมุฑิตาจิตเเก่คุณหลวงฤทธิณรงค์รอน คุณแจ่ม เเละคุณพริ้ง แสงมณี ที่ได้มอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนโดยหวังให้ชาวบ้านมีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
วันที่ 13 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีขบวนเเห่ผ้าป่าการศึกษาเดินเชิญชวนให้คนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษา เเละมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
วันที่ 20 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดอบรมเรื่อง "การบริหารเงินออม" ให้เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวิทยากรจากเขตบางกอกใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเเสงมณี
วันที่ 26 มิ.ย.61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีท่าน ผอ.ไสว บรรณาลัย ได้เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 2 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีทบทวนปฏิญาณเเละเดินสวนสนาม เเละในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะบริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม 2 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ในวันที่ 1กรกฎาคม ของทุกปี
วันที่ 26 มิ.ย.61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เเละวันต้านยาเสพติด โดยได้จัดการเเสดงละครสั้น การเเสดงนาฏศิลป์ เเละการมอบเกียรติบัตรในการเเข่งขันทักษะด้าน การคัดลายมือ เเละการร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น เเละมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีนักเรียนอีกด้วย