18 เมษายน 2562 ผอ. นายวีระะชัย บุญอยู่ ร่วมประชุม ผอ.ร.ร.สังกัด สพม.1 ณ ร.ร.สตรีวิทยา ในการนี้ เลขา กพฐ.(ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร) รอง กพฐ./ศึกษาธิการ กทม. ได้เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมให้ ผู้บริหารฯ ได้รดน้ำขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์...
วันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระชัย บุญอยู่ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเเสงมณี โดยในวันนี้มีบริการจำหน่ายชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนบริเวณศาลาคุณหลวง เเละชั้นสอง อาคารหลวงฤทธิอนุสรณ์
วันที่ 8 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระชัย บุญอยู่ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเเสงมณี โดยในวันนี้มีบริการจำหน่ายชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนบริเวณศาลาคุณหลวง เเละชั้นสอง อาคารหลวงฤทธิอนุสรณ์
วันที่ 7 เมษายน 2562 คณะครูร่วมพิธีขลิบผมนาคสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร
5 เมษายน 2562 ครูโสรดา สุทธิสมบูรณ์และครูสิบทิศ เรืองสิริเศรษฐ์ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  
5 เมษายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการสอบวัดความรู้ นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา  2562 เพื่อแยกห้องเรียนตามความถนัด