โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้เข้าร่วมโครงการ ""UNSEEN SESAO 1 สพม. ๑ เลอค่าที่คุณห้ามพลาด" เพื่อนำเสนอสถานที่สำคัญและบริเวณใกล้เคียงในบริเวณสถานศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้นำเสนอ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน เเละศาลาคุณหลวงฯ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอันขึ้นชื่อของโรงเรียนเรา และในวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะผู้อำนวยการ เเละคณะคุณครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้เดินทางมายังโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เพื่อมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญเหล่านี้ครับ
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ในรอบปกติ ตั้งเเต่วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ห้องประชุมเเสงมณี เเละรับสมัครในรอบเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องวิชาการ