วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดได้กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ณ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
19 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลของโรงเรียน จากการแข่งขันหลายรายการ ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง รายการธนบุรีจูเนียร์คัพ 2018 รองชนะเลิศอันดับสองฟุตบอลสมานมิตรคัพ 2019 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฟุตซอลต่อต้านสารเสพติด เนื่องในงาน SiamTech Learning X และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท แก่นักเรียนชมรมดนตรีสากล เนื่องจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อม
18 มิถุนายน 2562 นักเรียนชมรมอนุรักษ์พลังงานให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง รอบ 2 โดยนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking รุ่นที่ 2  โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
16 มิถุนายน 2562 ครูสิริมนต์ โกศัยดิลก,ครูปวิตร พุทธิรานนท์ นำ นศท.วิชาทหารจิตอาสา ช่วยเหลืองานบริการ เนื่องในการบำเพ็ญกุศลท่านอดีตเจ้าอาวาส ปีที่ 64 ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร