วันที่ 8 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระชัย บุญอยู่ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเเสงมณี โดยในวันนี้มีบริการจำหน่ายชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนบริเวณศาลาคุณหลวง เเละชั้นสอง อาคารหลวงฤทธิอนุสรณ์
วันที่ 7 เมษายน 2562 คณะครูร่วมพิธีขลิบผมนาคสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร
5 เมษายน 2562 ครูโสรดา สุทธิสมบูรณ์และครูสิบทิศ เรืองสิริเศรษฐ์ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  
5 เมษายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการสอบวัดความรู้ นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา  2562 เพื่อแยกห้องเรียนตามความถนัด 
29 มีนาคม 2562 ตัวแทนครูได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ เป็นตัวแทนในการมอบของที่ระลึกและกระเช้าแก่ครูสุกรี พระกระยาพันธ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้เสียสละมาช่วยงานราชการเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา 2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมเเสดงความยินดีกับ คุณครูทศพล เวชกามา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการย้ายไปปฏิบัติงานข้าราชการครูที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยมี ผอ.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นประธาน