ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู บคลากร นักเรียน เเละผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้มีการจัดสอบธรรมะศึกษาชั้น ตรี โท เเละ เอก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดสังข์กระจายมาร่วมการสอบในครั้งนี้ด้วย
ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้มีกิจกรรม ให้ความรู้นักเรียน เรื่องการคัดเเยกขยะ โดยมีคณะวิยากร จากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดย คุณลักษณา รักษาวงศ์ หัวหน้างานรักาาความสะอาด , คุณนราชล หัถธรรม หัวหน้างานรักษาความสะอาด , คุณสมชาย อิ่มเเดง หัวหนาคนงานรักษาความสะอาด เเละ คุณกันยา สิงสู่ หัวหน้าคนงานรักษาความสะอาด มาให้ความรู้ แก่นักเรียน
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้าร่วมเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ภาคกลางเเละภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ที่จังหวัด จันทบุรี
ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะครู เเละลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรมสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เเด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มการลูกเสือไทยเป็นครั้งแรก เเละมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณ โดยรอบของโรงเรียน
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ นำโดย ผู้อำนวยการ นายไสว บรรณาลัย และคุณครูทุกท่าน