25  พฤษภาคม 2560 คุณวัฒนา  อัศวกุล  มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโดยมี ครูอมรา  สมานรัตน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและครูณิชชิศา  แก้วนิตย์ หัวหน้างานแนะแนวและกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นผู้รับมอบ 
24 พฤษภาคม 2560 ครูไตรมาศ  สาโหมด  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับรางวัล โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานระดับเหรียญเงิน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
24 พฤษภาคมท 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัด กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ คณิต - อังกฤษ ม.3,ม.6 โดยมีครูภิรมย์ญา ธงสินชัยพร และครุพศิน  คงภัคพูน  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องแสงมณี  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
24  พฤษภาคม 2560 คุณสุมณฑา  สาธุกานนท์  มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโดยมี นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเป็นผู้รับมอบ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายไสว  บรรณาลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นายนาวินเหมือนแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนและคณะครู  ร่วมสวดอภิธรรมศพ พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
23 พ.ค. 2560 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้แจกจ่ายประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม คงวุฒิปัญญา