วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม โดยมีผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดพิธี เเละให้โอวาทเเก่นักเรียนในช่วงเช้า เเละในช่วงสาย เเละช่วงบ่ายให้นักเรียนทำความสะอาดห้อง และอาคารเรียน เพื่อเพิ่มคะเเนนพฤติกรรม โดยมีคณะครูคอยควบคุมดูแลนักเรียนตามจุดต่างๆ
ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยนายไสว บรรณาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมีกิจกรรม 5 นาทีมีสาระ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำเสนอเรื่องการออกกำลังงกายโดยการเต้นลีลาศ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พ.ย. พ.ศ.2559 มีนักศึกษาคณะเทคนิคการเเพทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มาให้ความรู้เเละสาธิตการทดลองทำแลปเคมี โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5/1 เเละ 6/1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครู และการรายงานผลการปฎิบัติงานประจำภาคเรียยนที่ 1/2559 ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ โดยผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559  ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน จำนวน 10 คน ไปช่วยงาน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รับหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและคนป่วย ในการนังรถเข็น เพิ่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ