22 พ.ค. 2560 นายนาวินเหมือนแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขอบเขตงานและการช่วยปฏิบัติงานต่างๆภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุม คงวุฒิปัญญา
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดคณะครู และนักเรียน ออกเดินสายแนะแนวตามโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมดีๆ มีสาระ และให้ความสนุกสนานมากมาย