วันที่ 18 ส.ค. 60 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีการแสดงจินตลีลาประกอบดนตรี การเเสดงละครวิทยาศาสตร์  การประกวดชุดรีไซเคิล นอกจากนี้ นักเรียนยังได้จัดซุ้มให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ การหมักไวน์ และโครงงาน STEM เป็นต้น
เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "ฤทธิณรงค์รอนรวมใจ...ให้โลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เวลา 9.00 - 12.00 น.
    14 กรกฎาคม 2560 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  และวันกตัญญุตาคุณหลวง ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิ และครุเก่า ร่วมกิจกรรมและบริจาคเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนด้วย  
15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ 
26 พฤษภาคม 2560 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คุณธนศักดิ์  เลิศมงคลโชค และครูสิริมนต์  โกศัยดิลก เข้ารับรางวัลต่างๆ ในการการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.1