เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากลในรายการ The Express School Band Music Challenge ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซ์เพลส มอลล์ มีวงดนตรีเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 44 วง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ วง bong bong ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล วง City Zoo ได้รางวัลชมเชย พร้อมถ้วยรางวัล On August 26, 2018. Ritthinarong School 's bands participated in "The Express School Band Music Challenge" at The Express Mall. The Bong Bong band got the winning prize with trophy and scholarship 5,000 Baht and The City Zoo band got the consolation prize.
วันที่ 20 ส.ค. 61 ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน พร้อมด้วย นายปิยพันธ์ คูหาเรืองรอง นายกสมาคมผู้ปกครองเเละครู และนายคณพัชธ์ ทรัพย์ศรีทอง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ได้มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บริเวณหลังชุมวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วันที่ 17 ส.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล การแสดงวงดนตรี การเเสดง Science Show เเละพิธีมอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียนผู้เข้าร่วมเเข่งขันกิจกรรมบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เเละคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเเสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ณ ห้องประชุมวิลาศ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มีการเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่ม อ่านคำถวายพระพร รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ครูดีเด่นและแม่ตัวอย่าง On August 10, 2018 Ritthinarongron School held on the celebration in honor of Her Majesty Queen Sirikit's (Rama IX) 89th birthday anniversary (every August 12th) and Mother's day 2018.
วันที่ 16 ส.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการงานศิลป์ เเละการอบรมการใช้สีไม้ โดยมีวิทยากรจากบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา (สีมาสเตอร์อาร์ต) เป็นผู้ให้การอบรมการใช้สีไม้เเก่นักเรียนผู้สนใจ ณ ห้องประชุมเเสงมณี
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมฤทธิณรงค์รอนรวมใจ ให้โลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ซ.เพชรเกษม 2 บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลและมีร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตตามวันและเวลาดังกล่าว