วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมีการเลือกตั้งบริเวณ ลานเอนกประสงค์ ใต้อาคาร 6 เเละศาลาริมน้ำ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิ ได้รับมอบถ้วยรางวัลการเเข่งขันเเดนเซอร์ลูกทุ่งรักบ้านเกิด ซึ่งได้ทำการเเข่งขันเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2560 โดยโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เเละรางวัลขวัญใจมหาชน ภายใต้การดูแลฝึกซ้อมของคุณครู จันทิมา เชาว์ปัญญานนท์
ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ร่วมกันจัดทำโบถวายอาลัย เพื่อเเจกจ่ายให้เเก่ชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นักเรียนชั้น ม.1 เเละครูประจำระดับชั้น ม.1 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรม แปลอักษร เพื่อเเสดงถึงความจงรักภัคดี เเละน้อมถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครู และการรายงานผลการปฎิบัติงานประจำภาคเรียยนที่ 1/2559 ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ โดยผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้