วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายไสว  บรรณาลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นายนาวินเหมือนแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนและคณะครู  ร่วมสวดอภิธรรมศพ พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
23 พ.ค. 2560 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้แจกจ่ายประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม คงวุฒิปัญญา
22 พ.ค. 2560 นายนาวินเหมือนแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขอบเขตงานและการช่วยปฏิบัติงานต่างๆภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุม คงวุฒิปัญญา