ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมีกิจกรรม 5 นาทีมีสาระ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำเสนอเรื่องการออกกำลังงกายโดยการเต้นลีลาศ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พ.ย. พ.ศ.2559 มีนักศึกษาคณะเทคนิคการเเพทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มาให้ความรู้เเละสาธิตการทดลองทำแลปเคมี โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5/1 เเละ 6/1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครู และการรายงานผลการปฎิบัติงานประจำภาคเรียยนที่ 1/2559 ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ โดยผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559  ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน จำนวน 10 คน ไปช่วยงาน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รับหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและคนป่วย ในการนังรถเข็น เพิ่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมีการให้ความรู้ เเละเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ เเละมีการเดินรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง
ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู บคลากร นักเรียน เเละผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย