วันที่ 24 มิ.ย. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดงานเลี้ยงสมาคมศิษย์เก่าประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้เชิญครูเเละศิษย์เก่าของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดประชุมผู้ปกครอง รอบ 2 สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมาประชุมในวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลนักเรียน โดย ผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เป็นประธานการประชุม
วันที่ 3 มิ.ย. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีการมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน 3.80 ขึ้นไปมีการบรรยายกิจกรรม เเละผลงานต่างๆของโรงเรียน จากนั้นจึงให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมจับฉลากคณะสี  โดยคณะสีเหลืองราชพฤกษ์ในปีนี้มีสมาชิกคือ นักเรียนชั้น ม.1/1 ,ม.2/2 ,ม.3/4 ,ม.4/2 ,ม.5/2 และ ม.6/4 สีชมพูพันธ์ทิพย์มีสมาชิกคือ ม.1/2 ,ม.2/3 ,ม.3/1 ,ม.3/5 ,ม.4/1 และม.6/2 สีแสดทองกวาวมีสมาชิกคือ ม.1/4 ,ม.2/4 ,ม.3/3 ,ม.4/3 ,ม.5/1 และ ม.6/3 และสีฟ้าพยับหมอกมีสมาชิกคือ ม.1/3 ,ม.2/1 ,ม.3/2 ,ม.5/3 และ ม.6/1
วันที่ 7 มิ.ย. 61 นักเรียนระดับชั้น ม.3 เเละคณะครูที่ปรึกษา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม ลูก ณร. เข้าวัดฟังธรรม ณ วัดสังข์กระจาย โดยจะนำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
วันที่ 18 พ.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แก่ รองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง เเละรองฯ นาวิน เหมือนเเสง เนื่องในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาแห่งอื่น โดยรองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน เเละรองฯนาวิน เหมือนเเสง ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา