วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม รุ่นพี่อำลารุ่นน้อง ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้ให้ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น ม.3 เเละ ม.6 ได้กล่าวความรู้สึกแก่ รุ่นน้อง รุ่นพี่ ครูอาจารย์ เเละโรงเรียน เเละร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนฤทธิรรงค์รอนร่วมกัน
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้มอบเเจกันดอกไม้ แก่ครูใหม่ ทั้ง 6 ท่าน โดยมี ท่าน ผอ. ไสว บรรณาลัย เป็นผู้มอบแจกัน และกล่าวต้อนรับแก่ครูทั้ง 6 ท่าน
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมีการเลือกตั้งบริเวณ ลานเอนกประสงค์ ใต้อาคาร 6 เเละศาลาริมน้ำ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิ ได้รับมอบถ้วยรางวัลการเเข่งขันเเดนเซอร์ลูกทุ่งรักบ้านเกิด ซึ่งได้ทำการเเข่งขันเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2560 โดยโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เเละรางวัลขวัญใจมหาชน ภายใต้การดูแลฝึกซ้อมของคุณครู จันทิมา เชาว์ปัญญานนท์
ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ร่วมกันจัดทำโบถวายอาลัย เพื่อเเจกจ่ายให้เเก่ชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9