วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิรรงค์รอน ได้จัดการประชุมครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม เเละมีการจับสลากของขวัญให้แก่คณะครู เเละบุคลากรในโรงเรียน โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละรองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผ฿้จับสลากรายชื่อ เเละมอบของขวัญ ณ ห้องประชุมเเสงมณี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เเก่นักเรียน เเละครู ที่ได้รับรางวัล การเข้าร่วมเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559 โดยมี ผอ. ไสว บรรณาลัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวัน English Day และมีการเเสดงเกี่ยวกับเทศกาล Christmas เช่น การเต้นประกอบเพลง การร้องเพลงภาษาจีน การร้องเพลงประสานเสียง เเละการเเสดงละคร โดยมี รองฯ พนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี  
วันศุกร์ ที่ 24 กพ. พ.ศ.2560 ผอ. ไสว บรรณาลัย ได้มอบช่อดอกไม้ เเสดงความยินดี แก่ครู เเละบุคลากรในโรงเรียน ได้เเก่ คุณครู พิชามญชุ์ เถาสมบัติ เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 จากการบริจาคโลหิตจำนวน 50 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร คุณครูสิริมนต์ โกศัยดิลก เนื่องในโอกาส ได้รับการคัดเลือกเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนเเละนักศึกษาดีเด่น นายวิฑูรย์ ธรรมวงษ์, นายวินัย สุทาวัน, นายสมศักดิ์ ชุมสุข เเละ นายสังวาลย์ ม่วงรอด เนื่องในโอกาสได้รับการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โดยนำเสนอเรื่องราวตอนหนึ่งของ รามเกียรติ์ เป็นตอนที่พระรามแกล้งสวรรคต เพื่อหลอกให้นางสีดากลับมาหา ซึ่งทางกลุ่มสาระภาษาไทยใช้การรำประกอบเพลง ในการเล่าเรื่อง
วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ในโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพ มีนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เเละนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย เข้าร่วมเปิดพิธี ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิรรงค์รอน