ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะครู เเละลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรมสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เเด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มการลูกเสือไทยเป็นครั้งแรก เเละมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณ โดยรอบของโรงเรียน
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ นำโดย ผู้อำนวยการ นายไสว บรรณาลัย และคุณครูทุกท่าน
ในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิรรงค์รอน ได้จัดการประชุมครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม เเละมีการจับสลากของขวัญให้แก่คณะครู เเละบุคลากรในโรงเรียน โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละรองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผ฿้จับสลากรายชื่อ เเละมอบของขวัญ ณ ห้องประชุมเเสงมณี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เเก่นักเรียน เเละครู ที่ได้รับรางวัล การเข้าร่วมเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559 โดยมี ผอ. ไสว บรรณาลัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวัน English Day และมีการเเสดงเกี่ยวกับเทศกาล Christmas เช่น การเต้นประกอบเพลง การร้องเพลงภาษาจีน การร้องเพลงประสานเสียง เเละการเเสดงละคร โดยมี รองฯ พนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี