ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ครูถกล ผาสะคู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดงานวันภาษาไทย หนึ่งในกิจกรรมคือ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากหลายคน และจะมีการชิงชนะเลิศในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ