ประชาสัมพันธ์ลูกเสือ เนตรนารีที่จะปฎิบัติหน้าที่จิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขอให้มาประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
  วันที่ 30 ส.ค. 60 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับ สน.บางกอกใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในโครงการ "ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์" บริเวณชุมชนโดยรอบของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มเด็กที่อายุไม่ถึง 15 ปี ซึ่งผิดกฎหมายและเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของชุมชน
วันที่ 18 ส.ค. 60 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีการแสดงจินตลีลาประกอบดนตรี การเเสดงละครวิทยาศาสตร์  การประกวดชุดรีไซเคิล นอกจากนี้ นักเรียนยังได้จัดซุ้มให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ การหมักไวน์ และโครงงาน STEM เป็นต้น
เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "ฤทธิณรงค์รอนรวมใจ...ให้โลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เวลา 9.00 - 12.00 น.
    14 กรกฎาคม 2560 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  และวันกตัญญุตาคุณหลวง ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิ และครุเก่า ร่วมกิจกรรมและบริจาคเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนด้วย