ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาของวัดในเขตบางกอกใหญ่ ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยมีวัดสังข์กระจาย วรวิหารเป็นเจ้าภาพ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 กิจกรรม 5 นาที มีสาระ หมวดวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจะปี 2560 โดยมีการจับสลากของรางวัล ให้เเก่เด็กนักเรียน โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละ รองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผู้มอบรางวัลให้เเก่เด็กนักเรียน
ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ครูถกล ผาสะคู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดงานวันภาษาไทย หนึ่งในกิจกรรมคือ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากหลายคน และจะมีการชิงชนะเลิศในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ