วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ทีมฟุตบอล โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ภายใต้การดูแลของคุณครู ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสุขสันติ ได้ชนะการเเข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เเละรางวัลรองชนะเลิศ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้รับมอบรางวัลให้เเก่ทีม นักฟุตบอล
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรม Morning Languages เพื่อให้ความรู้คำศัพท์ ภาษาอังฤษ จีน กาตาล็อก โดยวันนี้ นำเสนอคำว่า "ตรุษจีน"
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ได้จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งเเต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเเสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม รุ่นพี่อำลารุ่นน้อง ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้ให้ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น ม.3 เเละ ม.6 ได้กล่าวความรู้สึกแก่ รุ่นน้อง รุ่นพี่ ครูอาจารย์ เเละโรงเรียน เเละร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนฤทธิรรงค์รอนร่วมกัน
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้มอบเเจกันดอกไม้ แก่ครูใหม่ ทั้ง 6 ท่าน โดยมี ท่าน ผอ. ไสว บรรณาลัย เป็นผู้มอบแจกัน และกล่าวต้อนรับแก่ครูทั้ง 6 ท่าน
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมีการเลือกตั้งบริเวณ ลานเอนกประสงค์ ใต้อาคาร 6 เเละศาลาริมน้ำ