วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2560 โดยมีผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละรองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้ารับการประเมินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นเเบบ พื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร โดนยมี ผอใ ไสว บรรณาลัย รองฯ พนมวรรณ ตุ่มทอง รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละคณะครูจากกลุ่มสาระฯสุขศึกษาเเละพลศึกษา เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย
ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาของวัดในเขตบางกอกใหญ่ ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยมีวัดสังข์กระจาย วรวิหารเป็นเจ้าภาพ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 กิจกรรม 5 นาที มีสาระ หมวดวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจะปี 2560 โดยมีการจับสลากของรางวัล ให้เเก่เด็กนักเรียน โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละ รองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผู้มอบรางวัลให้เเก่เด็กนักเรียน
ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ครูถกล ผาสะคู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดงานวันภาษาไทย หนึ่งในกิจกรรมคือ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากหลายคน และจะมีการชิงชนะเลิศในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ