วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ทางวัดสังข์กระจายได้มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท แก่นักเรียนระดับชั้นชั้น ม.1 โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย เป็นผู้มอบทุน โดยมีครูกิตติมา กรุดอ่ำ ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวเเทนรับทุนการศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการโครงการ Energy Mind Award ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดสังข์กระจาย และมีกิจกรรมวันครูโดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย มอบเกียรติบัตรครู และมีการมอบของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนในเเต่ละชั้นปี
วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม "ฤทธิณรงค์รอนรวมใจ...ให้โลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเเสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2560 โดยมีผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละรองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ