วันที่ 9 สิงหาคม 2562  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  
8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมแข่งขันการขับร้องเพลงไทย-ลูกทุ่งเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม  ๒๕๖๒ คุณครูเฉลิมเกียรติ เอนกลาภ, คุณครูกิตติศักดิ์ แก้งทองและคุณครูดนิตา แก้วคำจันทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้าร่วมวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการ โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ได้โลหิตบริจาค จำนวน ๔๗ ยูนิต