23 มิถุนายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและศิษย์  เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและครูเก่าของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรค์รอน

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน เพื่อนเตือนเพื่อน ไม่เสพยา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในรอบคัดเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนช่วยเหลือตักเตือนเพื่อนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริเวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้ความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดได้กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ณ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
19 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลของโรงเรียน จากการแข่งขันหลายรายการ ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง รายการธนบุรีจูเนียร์คัพ 2018 รองชนะเลิศอันดับสองฟุตบอลสมานมิตรคัพ 2019 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฟุตซอลต่อต้านสารเสพติด เนื่องในงาน SiamTech Learning X และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท แก่นักเรียนชมรมดนตรีสากล เนื่องจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อม
18 มิถุนายน 2562 นักเรียนชมรมอนุรักษ์พลังงานให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน