ทีมฟุตบอลโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้าร่วมการเเข่งขันฟุตบอล 4 เส้า สมานมิตร สามัคคี 2019 U.16 โดยมีทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์ โดยจัดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562 สนาม.ม.พัน.4 รอ.เกียกกาย
วันที่ 5 มิ.ย. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการประชุมครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี ผอ.วีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแสงมณี      
วันที่ 4-14 มิ.ย. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม ลูก ณ.ร. เข้าวัดฟังธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

30 พฤษภาคม นายอนุวัฒน์ ชูญาติ และนายนรเศรษฐ์ ธนจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เก็บเงินได้ 5,400 บาท จึงนำส่งครูฝึกขุนศึก 61 เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ แล้วส่งคืนให้เจ้าของ ระหว่างเข้ารับการอบรมในโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวใบหม่อน ศิลป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ (องคมนตรี) เป็นประธานและผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร