วันที่ 17 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดยเปิดโอกาสให้คณะครู นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เเละนักเรียน ได้ร่วมหล่อเทียนพรรษา โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการหล่อเทียนพรรษา เเละ ผอ. ไสว บรรณาลัย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส
วันที่ 13 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญุตาคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน (15 กรกฎาคม) เพื่อเเสดงมุฑิตาจิตเเก่คุณหลวงฤทธิณรงค์รอน คุณแจ่ม เเละคุณพริ้ง แสงมณี ที่ได้มอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนโดยหวังให้ชาวบ้านมีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
วันที่ 13 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีขบวนเเห่ผ้าป่าการศึกษาเดินเชิญชวนให้คนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษา เเละมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
วันที่ 20 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดอบรมเรื่อง "การบริหารเงินออม" ให้เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวิทยากรจากเขตบางกอกใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเเสงมณี
วันที่ 26 มิ.ย.61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีท่าน ผอ.ไสว บรรณาลัย ได้เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 2 ก.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีทบทวนปฏิญาณเเละเดินสวนสนาม เเละในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะบริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม 2 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ในวันที่ 1กรกฎาคม ของทุกปี