29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับวัดสังข์กระจายวรวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนแสงมณี โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ในระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2561  
28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมีกิจกรรมถามตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในหัวข้อ "รวมพลังชุมชนยุติเอดส์" การเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน กิจกรรมละครเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรมดนตรีจากวงปาท่องโก๋ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
25 พ.ย.62 คณะลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ที่สวนลุมพินีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
31 ตุลาคม 2562คณะผู้ประเมินโครงการ Ennovation School ประจำปี 2562 เข้าประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  และแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเข้ารับฟังการประเมิน 
นายวิชเยนทร์ สมขุนทด นักเรียนชั้น ม.4/4 และ นายณัฐวุฒิ หน้าเมือง นักเรียนชั้น ม.5/3 นักฟุตบอลโครงการช้างเผือกโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 14 จังหวัดภาคใต้
21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ให้การสนับสนุนฉีดยุงให้แก่โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และนักการฯและครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วยจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมรับวันเปิดเทอม