กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 วันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ชั้น ม.4 วันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดจำหน่ายชุด พละ, เสื้อเขียวปกขาว และสมุดเรียนปกอ่อน ในวันที่ 29 - 30 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ประกาศ ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
กำหนดการรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ม.2- ม.3 รับหนังสือวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ม.5- ม.6 รับหนังสือวันที่ 27-28 พ.ค. 2564 ม.1- ม.4 รับหนังสือวันที่ 29-30 พ.ค. 2564