วันที่ 4-14 มิ.ย. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม ลูก ณ.ร. เข้าวัดฟังธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

30 พฤษภาคม นายอนุวัฒน์ ชูญาติ และนายนรเศรษฐ์ ธนจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เก็บเงินได้ 5,400 บาท จึงนำส่งครูฝึกขุนศึก 61 เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ แล้วส่งคืนให้เจ้าของ ระหว่างเข้ารับการอบรมในโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวใบหม่อน ศิลป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ (องคมนตรี) เป็นประธานและผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมประกวดป้ายรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พฤษภาคม 2562 โดยมีคำขวัญประจำปีว่า "บุหรี่เผาปอด" โดยมีคุณครูสิริมนต์ โกศัยดิลก, คุณครูจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์, คุณครูพิชามญชุ์ เถาสมบัติ, คุณครูอรุณรัตน์ แจ้งแสง และคุณครูรุ่งทิวา พันธ์โนราช เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม และให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการเป็นที่ระลึก  มีผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ชั้น ม.1/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ชั้น ม.2/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ชั้น ม.3/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ชั้น ม.4/1ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ชั้น ม.5/3ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ชั้น ม.6/1

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

วันที่ 24 พ.ค. 62 ผอ.วีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากร ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สำฤทธิ์ พินดอน โยมแม่ท่านเจ้าคุณ พระปัญญารัตนากร  วัดสังข์กระจายวรวิหาร โดยครูสิริมนต์ โกศัยดิลกนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนวงปี่พาทย์มอญ จากโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  มาร่วมบรรเลงดนตรีในงาน