2 ตุลาคม 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมเกียรติ อเนกลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนายชนินทร์ จันทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำบันทึกบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน (MOU) ร่วมกับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ อาจารย์วาทินี จันมี ประธานหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์สาขาวิชาเคมี  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระหว่าง มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 
2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21ณ ห้องประชุมแสงมณี  โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  นายฐิติวุฒิ สงบจิต ครูชำนาญการพิเศษ และนางกมลชนก เรืองเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
16 กันยายน 2562 กองลูกเสือโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดพิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
11 กันยายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มอบช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณครูจุฬาสวรรค์ รุ่งเรือง ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ
27 สิงหาคม 2562 ครูกิตติ  อัครยรรยงและครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร นำนักเรียนจำนวน 14 คน เข้าร่วมอบรม Startup Education to Thailand 4.0 ตอน  "เมื่อ Gen Z ติดโลกออนไลน์ " จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอร์ช เสมอมิตร ท่านคณบดี กล่าวต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จาก 10 สถาบัน จำนวน 112 คน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อบรม ในหัวข้อ   1.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วย digital collage   2.การสร้างคลิปวีดีโอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีไทย ด้วย vlog   3.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ด้วย AR   ในการอบรมครั้งนี้ ผู้อบรมได้ฝึกทดลอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อแบบสร้างสรรค์ได้อีกด้วย