11 กันยายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มอบช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณครูจุฬาสวรรค์ รุ่งเรือง ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ
27 สิงหาคม 2562 ครูกิตติ  อัครยรรยงและครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร นำนักเรียนจำนวน 14 คน เข้าร่วมอบรม Startup Education to Thailand 4.0 ตอน  "เมื่อ Gen Z ติดโลกออนไลน์ " จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอร์ช เสมอมิตร ท่านคณบดี กล่าวต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จาก 10 สถาบัน จำนวน 112 คน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อบรม ในหัวข้อ   1.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วย digital collage   2.การสร้างคลิปวีดีโอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีไทย ด้วย vlog   3.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ด้วย AR   ในการอบรมครั้งนี้ ผู้อบรมได้ฝึกทดลอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อแบบสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
28 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกิตติมา กรุดอ่ำ, ครูเอกพิสิทธิ์ ฝีมือดี และตัวแทนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา Thailand - Indonesia  ณ ลานวัฒนธรรมคลองบางหลวง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
25 สิงหาคม 2562  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับ Citi Bank และ Saturday School ร่วมกันจัดกิจกรรม The Startup Game for Brighter Future ในโครงการ Citi x Saturday School - Student for Brighter Future โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
 21 สิงหาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ Hall 6-12 Impact เมืองทองธานี โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.4/2 เข้าร่วมกิจกรรม