16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 600,200 บาท
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ครูอาทิตยา แก้วเทพ,ครูอลิตา ดาด้วง และครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร เข้าร่วมการประชุมการแนะนำแนวทางการบริหารจัดการและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ด้วยระบบคุณภาพ เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
วันที่ 9 สิงหาคม 2562  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  
8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมแข่งขันการขับร้องเพลงไทย-ลูกทุ่งเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน