26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม  ๒๕๖๒ คุณครูเฉลิมเกียรติ เอนกลาภ, คุณครูกิตติศักดิ์ แก้งทองและคุณครูดนิตา แก้วคำจันทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้าร่วมวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการ โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ได้โลหิตบริจาค จำนวน ๔๗ ยูนิต
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562 มีคุณครูและนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ เซียมซีเสี่ยงทายคู่ความรู้, คำถูก-คำผิด, รักการอ่านกับนิทรรศการที่สำคัญ, สอยดาวรอบโลก, Jigsawสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย, ปริศนาคำทาย, สำนวนไทยใครรู้ และแรลลี่รักการอ่าน
23 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ ได้มอบเกียรติบัติให้แก่ห้องเรียนที่ส่งเสริมระเบียบวินัยดีเด่น ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน