5 นาที มีสาระ หมวดภาษาไทย

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 14:57
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โดยนำเสนอเรื่องราวตอนหนึ่งของ รามเกียรติ์ เป็นตอนที่พระรามแกล้งสวรรคต เพื่อหลอกให้นางสีดากลับมาหา ซึ่งทางกลุ่มสาระภาษาไทยใช้การรำประกอบเพลง ในการเล่าเรื่อง
Read 853 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 15:10