กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 14:55
วันที่ 18 ส.ค. 60 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีการแสดงจินตลีลาประกอบดนตรี การเเสดงละครวิทยาศาสตร์  การประกวดชุดรีไซเคิล นอกจากนี้ นักเรียนยังได้จัดซุ้มให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ การหมักไวน์ และโครงงาน STEM เป็นต้น
Read 778 times Last modified on วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 15:05