กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 09:51
วันที่ 9 มี.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 เเละ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เเละพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีบางหลวง เเละนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน โดย รศ.ดร. มณี เหมทานนท์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
Read 957 times Last modified on วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 09:58