การแข่งขันวงดนตรีสากล The Express School Band Music Challenge

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 13:12
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากลในรายการ The Express School Band Music Challenge ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซ์เพลส มอลล์ มีวงดนตรีเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 44 วง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ วง bong bong ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล วง City Zoo ได้รางวัลชมเชย พร้อมถ้วยรางวัล On August 26, 2018. Ritthinarong School 's bands participated in "The Express School Band Music Challenge" at The Express Mall. The Bong Bong band got the winning prize with trophy and scholarship 5,000 Baht and The City Zoo band got the consolation prize.
Read 766 times