ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 12:28
6 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Read 106 times