การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562 16:41
วันที่ 13 พ.ค. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เเละครูไพรินทร์ ผาสะคู หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เเละชี้เเจ้งกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา
Read 434 times Last modified on วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562 16:44