กิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”

วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 13:39
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ พร้อมตัวแทนคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ให้การต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้มีการเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม นั่งรถท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ ชมพิพิธภัณฑ์ว่าวไทย   On May 13, 2019 Mr.Werachai Boonyou the director and the representative teachers of Ritthinarongron School welcomed Dr. Pira Ratanavichit Deputy Secretary General of the Basic Education Commission In the activity "UNSEEN SESAO1," by the Office of Secondary Educational Service Area 1 at Thawithapisek School, Bang Khun Thian. They toured around the nearby area of the school and visited the Thai kite museum.
Read 407 times Last modified on วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 13:42