Print this page

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 11:45
(0 votes)
14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 5 ฐานกิจกรรม คือ ฐานลูกหลวงฤทธิคนดีมีวินัย ฐานอัตลักษณ์โรงเรียน ฐานพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน ฐานลูกหลวงฤทธิฯ กับการประสบความสำเร็จในการเรียน และฐานกรรมการสภานักเรียน
Read 418 times Last modified on วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 14:08

Video rendered using the "Example K2 Plugin".