นางสาวใบหม่อน ศิลป เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2562 15:44
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวใบหม่อน ศิลป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ (องคมนตรี) เป็นประธานและผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
Read 159 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2562 15:52