นักเรียนเก็บเงินได้ ส่งคืนเจ้าของ

วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562 15:40
30 พฤษภาคม นายอนุวัฒน์ ชูญาติ และนายนรเศรษฐ์ ธนจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เก็บเงินได้ 5,400 บาท จึงนำส่งครูฝึกขุนศึก 61 เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ แล้วส่งคืนให้เจ้าของ ระหว่างเข้ารับการอบรมในโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
Read 380 times

Video rendered using the "Example K2 Plugin".