กิจกรรม ณ.ร.เข้าวัดฟังธรรม

วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 13:42
วันที่ 4-14 มิ.ย. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม ลูก ณ.ร. เข้าวัดฟังธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร
Read 613 times Last modified on วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 10:06