การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 14:05
9 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยมีนายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายปิยพันธ์ คูหาเรืองรอง,  นายธนศักดิ์ เลิศมงคลโชค นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย  
Read 393 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 14:11

Video rendered using the "Example K2 Plugin".