กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 15:36
18 มิถุนายน 2562 นักเรียนชมรมอนุรักษ์พลังงานให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 448 times Last modified on วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 15:41