กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 15:49
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริเวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้ความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Read 381 times