Print this page

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและศิษย์

วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:27
(0 votes)
 23 มิถุนายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและศิษย์  เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและครูเก่าของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรค์รอน
Read 758 times Last modified on วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562 13:34

Video rendered using the "Example K2 Plugin".