กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562 13:37
1 กรกฏาคม 2562 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ ลานกีฬาลูกหลวง เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
Read 155 times