กิจกรรมประกวดมารยาทไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562 13:40
2 - 6 กรกฎาคม 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในคาบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ ห้องประชุมแสงมณี
Read 169 times Last modified on วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562 13:41