กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562 10:25
8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 156 times