กิจกรรมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2562 21:22
10 ก.ค. 2562 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จาก สพม.1 ณ ห้องประชุมคงวุติปัญญา
Read 472 times