วันกตัญญุตาหลวงฤทธิณรงค์รอน และมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 13:48
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมวันกตัญญุตา และมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน ผู้มีพระคุณบริจาคที่ดินเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 473 times