การมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนที่ส่งเสริมระเบียบวินัยดีเด่น

วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 09:47
23 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ ได้มอบเกียรติบัติให้แก่ห้องเรียนที่ส่งเสริมระเบียบวินัยดีเด่น ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2562
Read 467 times